MULTIMEDIALNY KURS DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW
Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
Pakiet autorskich
kart pracy, artykułów merytorycznych, ćwiczeń, kluczowych narzędzi, kwestionariuszy
Skuteczne i sprawdzone metody oraz podejścia terapeutyczne pokazane zostały przez pryzmat realnych sytuacji w pracy z klientem!
Schematy
kompleksowego postępowania terapeutycznego
Przedstawione w oparciu o sześć najnowocześniejszych metod, skutecznych w pracy z klientem na każdym etapie terapii i dostosowane do specyfiki terapii indywidualnej, grupowej, pracy z parą czy terapii rodzinnej.
Filmy
szkoleniowe i instruktażowe
Prezentujące wykorzystanie danej metody i narzędzi w realiach pracy terapeutycznej w gabinecie, wzbogacone studiami przypadków i konkretnymi wskazówkami!
Warsztat
specjalisty – psychologa, psychoterapeuty
Sprawdzone i stosowane przez innych specjalistów – praktyków rozwiązania terapeutyczne będziesz mógł zastosować w terapii konkretnych zaburzeń, np. zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości, więzi.
CYKL I
navigate_next
CYKL II
navigate_next
CYKL III
navigate_next
Część 1
3 x movie 33 x cloud_download
Terapia schematów
Terapia schematów to rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej, które łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to naukowo udowodniona forma pomocy psychologicznej skuteczna w terapii zaburzeń osobowości, nawracających problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów ma na celu identyfikację dysfunkcjonalnych schematów i zmianę ich z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.
Część 2
9 x movie 40 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT)
Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) – opiera się na współczującym treningu umysłu, który pomaga w rozwijaniu cech współczucia oraz umiejętności samowspółczucia w relacji z samym sobą, innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Trening ten pomaga przekształcać emocje związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką, co prowadzi do zmiany w postrzeganiu siebie i otaczającej nas rzeczywistości.
Część 3
4 x movie 38 x cloud_download
MENTALIZACJA
Mentalizacja to wyobrażeniowa aktywność umysłowa mająca na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania – zarówno swojego, jak i innych ludzi, jako intencjonalnych stanów umysłu, tzn. potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, zamiarów.
Część 4
6 x movie 12 x cloud_download
TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
Time Perspective Therpy (TPT) czyli terapia równoważenia perspektyw czasowych, jest skutecznym narzędziem w leczeniu stresu pourazowego. Jej zastosowanie jest jednak uniwersalne i można ją wykorzystać w różnorodnych problemach. Terapia ta skupia się na teraźniejszości, przesuwając uwagę z przeszłości na teraźniejszość. Pomaga zmienić sposób myślenia o własnej historii i przeszłości, a przez to wpływa na budowanie lepszej przyszłości.
Część 5
5 x movie 11 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) podkreśla rolę emocji w procesie terapeutycznym, zarówno indywidualnym, jak i w terapii par. Klient poszerza świadomość i zrozumienie własnych emocji, co prowadzi do transformacji emocji nieadaptacyjnych w adaptacyjne. Terapia ta rozwija umiejętność samoregulacji emocji dzięki pogłębionej empatii w procesie terapeutycznym.
Część 6
3 x movie 17 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) skupia się na osiąganiu konkretnego celu, a nie na analizie problemu czy deficytów. Pracuje głównie z teraźniejszością i przyszłością klienta, wykorzystując mocne strony, cenne doświadczenia i strategie radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami z przeszłości.
CZĘŚĆ 1
4 x movie 19 x cloud_download
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) należy do metod tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Jest formą pomocy psychologicznej, która skupia się na relacji osoby z jej myślami, emocjami i doświadczeniami. Jej celem jest zwiększenie elastyczności psychicznej klienta oraz zmiana unikowego sposobu radzenia sobie na akceptację rzeczywistości.
CZĘŚĆ 2
10 x movie 11 x cloud_download
Ćwiczenia redukujące napięcie
Ćwiczenia redukujące napięcie są skutecznym narzędziem w procesie psychoterapii, pomagającym uwolnić się od stresu, napięcia emocjonalnego i fizycznego oraz traumy. Ćwiczenia TRE® można samodzielnie stosować w życiu codziennym, aby budować odporność psychiczną i autoregulację opartą na kontakcie z ciałem. Są cennym narzędziem kształtowania autoregulacji opartej o kontakt z ciałem, wspierającej życiową równowagę.
CZĘŚĆ 3
1 x movie 19 x cloud_download
Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT)
Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) jest jednym z nurtów trzeciej fali terapii poznawczo-bahawioralnej. Stosowana jest głównie w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Jej głównymi celami są zmiana zachowań niezgodnych z potrzebami klienta i oczekiwaniami otoczenia oraz pomoc klientowi w tworzeniu wspierającego środowiska, które wspomaga postępy w terapii.
CZĘŚĆ 4
2 x movie 17 x cloud_download
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) łączy w sobie założenia dwóch szkół psychoterapii – szkoły psychodynamicznej, która czerpie z Freudowskiej teorii strukturalnej, oraz ze szkoły poznawczej i teorii przywiązania Jona Bowlby’ego. Terapia opiera się na trzech najważniejszych zasadach: intensywnym skupieniu na problemie klienta, krótkoterminowości sesji terapeutycznych i dynamice, czyli ciągłej uwadze skupionej na rozumieniu i analizie wewnętrznych konfliktów klienta.
CZĘŚĆ 5
1 x movie 18 x cloud_download
Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)
Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) bazuje na pojęciu i treningu Mindfulness, wykorzystuje trening uważności, który polega na świadomej obecności w chwili obecnej i obserwacji własnych doznań bez automatycznego reagowania na nie. MBCT jest skuteczna w leczeniu depresji, w tym depresji opornej na leki.
CZĘŚĆ 6
1 x movie 22 x cloud_download
Terapia Gestalt
Terapia Gestalt - uznawana jest za alternatywę dla dwóch najpopularniejszych metod terapii: psychodynamicznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Opiera się na założeniu, że człowiek może pokierować własnym losem, czerpiąc z zasobów własnego umysłu, ciała i emocji. W celu samodzielnego odnalezienia odpowiedzi na dręczące go pytania i znalezienia sposobu na poradzenie sobie z problemami, musi poszerzyć samowiedzę i zagłębić się we własne uczucia. Ten model terapii jest skuteczny w leczeniu depresji, nerwic, fobii, a nawet zaburzeń osobowości.
Część 1
8 x movie 22 x cloud_download
Analiza Transakcyjna (AT)
Analiza transakcyjna to koncepcja psychologiczna stworzona przez Erica Berna, mówiąca o interakcjach międzyludzkich, nazywanych w AT transakcjami. Podstawę analizy transakcyjnej stanowi analiza strukturalna, analiza transakcji, strukturalizacja czasu oraz skrypty. Charakterystyczne dla AT pojęcia, to m.in. znaki rozpoznania, Stany Ja (Rodzic, Dorosły, Dziecko) oraz gry psychologiczne. Analiza transakcyjna znajduje zastosowanie głównie w czterech obszarach, czyli w psychoterapii, organizacji, edukacji oraz poradnictwie. Prezentowany kurs skupia się w największym stopniu na zastosowaniu AT w obszarze psychoterapii.
Część 2
2 x movie 16 x cloud_download
Dialog motywujący (DM)
Dialog Motywujący (DM) nazywany jest także rozmową o zmianie. Jest to metoda  stworzona przez prof. W. Millera i prof. S. Rollnicka, oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji oraz psychologii motywacji. Głównym celem dialogu motywującego jest wzmocnienie w danej osobie własnej motywacji oraz wzbudzenia zobowiązania do zmiany. Podstawowymi zasadami DM są: wyrażanie empatii,  wzmacnianie ambiwalencji oraz wspieranie poczucia własnej skuteczności. Dialog motywujący sprawdza się w pracy z klientami o trudnych, złożonych i długotrwałych problemach.
Część 3
10 x movie 16 x cloud_download
Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP)
Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP) nazywana jest też inaczej terapią Kernberga. Opiera się głównie na teorii psychoanalitycznej, jaką jest teoria relacji z obiektem i jest potwierdzoną badawczo metodą pracy psychoterapeutycznej. Istotą Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu jest relacja, jaka tworzy się między klientem a terapeutą. TFP ma zastosowanie głównie w terapii zaburzeń osobowości, np. osobowości typu borderline, gdzie pozwala klientom nauczyć się bardziej realistycznie przeżywać uczucia dotyczące relacji z innymi ludźmi.
Część 4
6 x movie 14 x cloud_download
System Wewnętrznej Rodziny (IFS)
System Wewnętrznej Rodziny (IFS) to metoda psychoterapii stworzona przez Richarda Schwartza, u swoich podstaw mająca założenie, że w każdym z nas żyje unikalna, wewnętrzna rodzina nazywana subosobowością. IFS wyróżnia trzy typy części, które żyją w wewnętrznej rodzinie: Wygnańców, Menadżerów i Strażaków, a także pomaga wejść w kontakt z tymi częściami i je zrozumieć. Terapia Systemu Wewnętrznej Rodziny sprawdza się w leczeniu traumy, PTSD, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, uzależnień, zachowań kompulsywnych, fobii, nerwic czy zaburzeń odżywiania.
Część 5
3 x movie 20 x cloud_download
Porozumienie bez Przemocy (NVC)
Porozumienie bez Przemocy (NVC) to sposób prowadzenia dialogu zaproponowany przez Marshalla B. Rosenberga, który z założenia oparty jest na empatii i szczerym wyrażaniu siebie. Ważnym elementem Porozumienia czy też Dialogu bez przemocy, jest identyfikowanie nawykowych blokad komunikacyjnych oraz umiejętność odróżniania ocen od spostrzeżeń. NVC jest metodą pomocną nie tylko w procesie terapii, ale również w obszarach codziennego życia, ponieważ skutecznie przyczynia się do poprawy jakości komunikacji oraz relacji z innymi ludźmi.
Część 6
1 x movie 13 x cloud_download
Terapia egzystencjalna
Terapia egzystencjalna to metoda psychoterapii, której głównym założeniem jest akceptacja przydarzających się człowiekowi zdarzeń. Terapia egzystencjalna nie skupia się na analizie przeszłości, ale na odkrywaniu aktualnych możliwości, jakie posiada klient. Metoda ta sprawdza się w terapii zaburzeń nastroju, lęków i nerwic, w leczeniu psychoz i schizofrenii oraz w pracy z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, z osobami, które nie odczuwają radości ani satysfakcji ze swoich dokonań, czy z osobami uzależnionymi, które podejmują decyzję o abstynencji.
Dlaczego warto?
Otrzymasz pakiet autorskich materiałów wideo, opatrzonych jasnymi i przejrzystymi wytycznymi, wskazówkami, poradami i wyjaśnieniami specjalistów
Gwarantujemy kompleksowe podejście do przedstawienia nowoczesnych metod psychoterapeutycznych: dokładne opisy i wskazówki dotyczące całego procesu terapeutycznego
Masz możliwość powrotu do konkretnej części kursu, np. w celu przypomnienia czy powtórzenia wcześniejszego materiału. Umożliwia to również przechodzenie kursu w swoim tempie, bez presji czasu i ograniczeń.
Pokazujemy sprawdzone metody i narzędzia, dzięki którym masz okazję na udoskonalenie i wzbogacenie swojego warsztatu terapeutycznego
Dowiesz się więcej na temat metod wywodzących się z różnych nurtów psychoterapeutycznych, stanowiących efektywne narzędzia do pracy, np. z traumą czy zaburzeniami afektywnymi
Każda metoda została szczegółowo opisana przez specjalistę-praktyka zajmującego się danym zagadnieniem w swojej codziennej pracy z klientem.
Autorzy
mgr Piotr Halkiewicz
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Pracuje w nurcie... więcej psychodynamicznym, zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży i osób dorosłych, szczególnie interesuje się zagadnieniami rozwoju zaburzeń osobowości, problematyką zaburzeń odżywiania. Szkoli się w zakresie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) oraz terapii opartej o mentalizację (MBT). Autor publikacji dotyczących metod terapii i diagnozy m. in. dla Psychologii w Praktyce, Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce. 
Marta Dudzińska
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 563), absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza... więcej kliniczna i Psychoterapia". Ukończyła trzy moduły szkoleniowe w Terapii Schematu (atestowane przez International Society of Schema Therapy - ISST). Odbyła również szkolenia dotyczące terapii skoncentrowanej na współczuciu, uważności, terapii akceptacji i zaangażowania. Wszystkie te podejścia wykorzystuje w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącym na zaburzenia: lękowe, nastroju, osobowości, odżywiania oraz zmagającymi się z urazami z dzieciństwa. Założycielka Centrum Harmonii we Wrocławiu, specjalizującego się w terapii poznawczo-behawioralnej, w tym nurtach należących do tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Miała przyjemność przekazywać wiedzę dotyczącą terapii poznawczo-behawioralnej i interwencji kryzysowej jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz obecnie w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Cezary Barański
Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim... więcej w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Centrum Dobrej Terapii. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, rodzinami oraz z osobami mającymi trudności z motywacją w przebiegu różnych dolegliwości. Szkoli specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem z metody Dialogu Motywującego.
Magdalena Pytel
Psycholog, Pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i Certyfikowana Psychoterapeutka... więcej poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc inspiracje z terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematu. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Specjalizuje się głównie w pracy z problemami emocjonalnymi i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu o podłożu lękowym. Prace poddaje regularnej superwizji. Swoją wiedzę z pasją wzbogaca podczas licznych szkoleń i konferencji.
Rosemary Sword
Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory). Metodę tę opracowała wspólnie... więcej z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.
Philip Zimbardo
Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z... więcej przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji HeroicImagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, San Francisco), która na całym świecie promuje i wdraża ten program, który powstał na bazie wyników badań psychologii społecznej.
Przemysław Duchniewicz
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel i superwizor IEDTA (ISTDP).... więcej Magister zarządzania zasobami ludzkimi (MBA Thames Valley University), master i team coach, trener i wykładowca. Członek komisji edukacyjnej IEDTA. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współprowadzi Centrum ISTDP. Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core oraz 3 letnie kursy CORE ISTDP.
Artur Gębka
Psycholog i certyfikowany terapeuta Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CBT). Autor psychologicznej... więcej książki dla dzieci "Znikodem i zagadka lęku" wydanej w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym i artykułów do czasopism psychologicznych. Regularnie szkoli się i pracuje w modelu terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i modelu Metapoznawczym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego. Posiada wykształcenie zgodnego z wymogami NFZ, rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Dilatektyczno - Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, Centrum Zdrowia Psychicznego.
Roberta Czarnecka
Provider TRE® (Tension Release Exercises), NARM Practitioner (NeuroAffective Relational Model™), terapeutka zajęciowa i pedagog.... więcej Na jej doświadczenie zawodowe składa się praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia TRE oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Swoją wiedzę i praktykę zdobywa i pogłębia w kraju i za granicą. Założycielka Pracowni Pozytywka, w której wspiera ludzi w ich procesie zmiany, ceniąc sobie łączenie w tej drodze ciała i umysłu, wsparcie procesu poprzez sztukę i uruchamianie zasobów nieświadomości. Pasjonatka pracy ze snem i śnieniem oraz naturalnych sposobach powrotu do zdrowia
Maja Kujawa
Psycholog i psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie Analizy Transakcyjnej. Posiada certyfikat TA 101 (akredytowany przez... więcejEATA oraz ITAA), jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Swoje doświadczenie zdobywa uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Stale czyta i zgłębia wiedzę z obszaru psychologii i psychoterapii, by w codziennej pracy integrować pojęcia z zakresu różnych nurtów.
dr n. med. Anna Klatkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta, trener, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.... więcej Autorka ponad 40 publikacji z psychologii klinicznej i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, łącząc go z elementami Gestaltu integracyjnego oraz psychoterapię par i rodzin w nurcie systemowym.
Joanna Śmigielska
Psycholog, psychoterapeuta z Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego www.psychoklinika.pl... więcej Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie oraz psychoterapeutka osób dorosłych w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii w Warszawie. Pracuje w nurcie, który ma charakter integracyjny (integratywny), oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Tworkowskim oraz Szpitalu
Anna Garbacz
Porozumienie bez przemocy praktykuję od 2009 roku. Moją pierwszą nauczycielką i przyjaciółką wśród trenerów NVC jest Eva Rambala - bliska współpracowniczka Marshalla Rosenberga.... więcej Eva pokazała mi uzdrawiającą moc empatii. Nauczyła mnie tego, że głębokie porozumienie i satysfakcjonującą współpracę można osiągnąć bez względu na różnice w sposobie postrzegania rzeczywistości, w opiniach, poglądach czy wyznaniu. Moją pasją są mediacje NVC. Trzykrotnie ukończyłam Intensywny kurs mediacji NVC organizowany przez AKADEMIĘ NVC (prowadzony przez min. Anię Mills, Aleksandrę Gołaszewską, Ike'a Lasatera, John'a Kinyona). Pierwsze kroki jako mediator stawiałam w Anglii w Fundacji Mediatorów Społecznych, zajmujących się konfliktami międzysąsiedzkimi oraz rodzinnymi (East Surrey Community Mediators). W Wielkiej Brytanii kontynuowałam naukę NVC z Jo McHale. Poznałam swoją przyszłą asesorkę (opiekunkę certyfikacji NVC) Ginę Lawrie, zafascynowałam się NVC Dance Floors. Gina nauczyła mnie jasnego wyrażania siebie z godnością, a dzięki NVC Dance Floors mam większą łatwość podążania za procesami NVC (np. empatia dla siebie, wyrażanie siebie, odmawianie, podejmowanie decyzji). Aktualnie moim niekwestionowanym przewodnikiem po świeciePorozumienia bez przemocy,trenerem, z którym spędzam najwięcej czasu jest ojciec Christlin Rajendram, certyfikowany trener NVC, jezuita, przyjaciel Marshalla Rosenberga. Pomógł mi w zintegrowaniu Porozumienia bez przemocy z wiarą chrześcijańską. Jako założyciel Domu Pokoju(domu dziecka) w powojennej Sri Lance jest dla mnie źródłem inspiracji min. w moich relacjach z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zbierałam od 2009 roku pracując ze studentami (jako doktor psychologii rozwojowej), nauczycielami, rodzicami i dziećmi w instytucjach edukacyjnych (jako psycholog szkolny, trener grupowy), z małżonkami, partnerami biznesowymi (jako mediator) oraz z klientami indywidualnymi. Jestem szczęśliwą żoną i mamą czterech chłopców.