CYKL III

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Część 1
8 x movie 22 x cloud_download
Analiza Transakcyjna (AT)
Analiza transakcyjna to koncepcja psychologiczna stworzona przez Erica Berna, mówiąca o interakcjach międzyludzkich, nazywanych w AT transakcjami. Podstawę analizy transakcyjnej stanowi analiza strukturalna, analiza transakcji, strukturalizacja czasu oraz skrypty. Charakterystyczne dla AT pojęcia, to m.in. znaki rozpoznania, Stany Ja (Rodzic, Dorosły, Dziecko) oraz gry psychologiczne. Analiza transakcyjna znajduje zastosowanie głównie w czterech obszarach, czyli w psychoterapii, organizacji, edukacji oraz poradnictwie. Prezentowany kurs skupia się w największym stopniu na zastosowaniu AT w obszarze psychoterapii.
1. movie Wprowadzenie do AT lock
2. movie Model funkcjonalny lock
3. movie Model strukturalny lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 27 MATERIAŁY)
expand_more
Część 2
2 x movie 16 x cloud_download
Dialog motywujący (DM)
Dialog Motywujący (DM) nazywany jest także rozmową o zmianie. Jest to metoda  stworzona przez prof. W. Millera i prof. S. Rollnicka, oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji oraz psychologii motywacji. Głównym celem dialogu motywującego jest wzmocnienie w danej osobie własnej motywacji oraz wzbudzenia zobowiązania do zmiany. Podstawowymi zasadami DM są: wyrażanie empatii,  wzmacnianie ambiwalencji oraz wspieranie poczucia własnej skuteczności. Dialog motywujący sprawdza się w pracy z klientami o trudnych, złożonych i długotrwałych problemach.
1. movie Dialog Motywujący lock
2. movie Narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywującym lock
3. cloud_download Definicje Dialogu Motywującego lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 15 MATERIAŁY)
expand_more
Część 3
10 x movie 16 x cloud_download
Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP)
Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP) nazywana jest też inaczej terapią Kernberga. Opiera się głównie na teorii psychoanalitycznej, jaką jest teoria relacji z obiektem i jest potwierdzoną badawczo metodą pracy psychoterapeutycznej. Istotą Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu jest relacja, jaka tworzy się między klientem a terapeutą. TFP ma zastosowanie głównie w terapii zaburzeń osobowości, np. osobowości typu borderline, gdzie pozwala klientom nauczyć się bardziej realistycznie przeżywać uczucia dotyczące relacji z innymi ludźmi.
1. movie Kształtowania osobowości i zaburzeń osobowości według teorii relacji z obiektem – wprowadzenie lock
2. movie Rozwój psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) lock
3. movie Strategie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 23 MATERIAŁY)
expand_more
Część 4
6 x movie 14 x cloud_download
System Wewnętrznej Rodziny (IFS)
System Wewnętrznej Rodziny (IFS) to metoda psychoterapii stworzona przez Richarda Schwartza, u swoich podstaw mająca założenie, że w każdym z nas żyje unikalna, wewnętrzna rodzina nazywana subosobowością. IFS wyróżnia trzy typy części, które żyją w wewnętrznej rodzinie: Wygnańców, Menadżerów i Strażaków, a także pomaga wejść w kontakt z tymi częściami i je zrozumieć. Terapia Systemu Wewnętrznej Rodziny sprawdza się w leczeniu traumy, PTSD, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, uzależnień, zachowań kompulsywnych, fobii, nerwic czy zaburzeń odżywiania.
1. movie Podstawowe założenia IFS lock
2. movie Medytacja uczeń/uczennica lock
3. movie Medytacja poznanie strażaka lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 17 MATERIAŁY)
expand_more
Część 5
3 x movie 20 x cloud_download
Porozumienie bez Przemocy (NVC)
Porozumienie bez Przemocy (NVC) to sposób prowadzenia dialogu zaproponowany przez Marshalla B. Rosenberga, który z założenia oparty jest na empatii i szczerym wyrażaniu siebie. Ważnym elementem Porozumienia czy też Dialogu bez przemocy, jest identyfikowanie nawykowych blokad komunikacyjnych oraz umiejętność odróżniania ocen od spostrzeżeń. NVC jest metodą pomocną nie tylko w procesie terapii, ale również w obszarach codziennego życia, ponieważ skutecznie przyczynia się do poprawy jakości komunikacji oraz relacji z innymi ludźmi.
1. movie Porozumienie bez przemocy (NVC) – wprowadzenie lock
2. movie Porozumienie bez przemocy (NVC) – przykładowa rozmowa cz. I lock
3. movie Porozumienie bez przemocy (NVC) – przykładowa rozmowa cz. II lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 20 MATERIAŁY)
expand_more
Część 6
1 x movie 13 x cloud_download
Terapia egzystencjalna
Terapia egzystencjalna to metoda psychoterapii, której głównym założeniem jest akceptacja przydarzających się człowiekowi zdarzeń. Terapia egzystencjalna nie skupia się na analizie przeszłości, ale na odkrywaniu aktualnych możliwości, jakie posiada klient. Metoda ta sprawdza się w terapii zaburzeń nastroju, lęków i nerwic, w leczeniu psychoz i schizofrenii oraz w pracy z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, z osobami, które nie odczuwają radości ani satysfakcji ze swoich dokonań, czy z osobami uzależnionymi, które podejmują decyzję o abstynencji.
1. movie Terapia egzystencjalna lock
2. cloud_download Podstawy terapii egzystencjalnej lock
3. cloud_download Relacja terapeutyczna lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 11 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY