Porozumienie bez Przemocy (NVC)
Porozumienie bez Przemocy (NVC) to sposób prowadzenia dialogu zaproponowany przez Marshalla B. Rosenberga, który z założenia oparty jest na empatii i szczerym wyrażaniu siebie. Ważnym elementem Porozumienia czy też Dialogu bez przemocy, jest identyfikowanie nawykowych blokad komunikacyjnych oraz umiejętność odróżniania ocen od spostrzeżeń. NVC jest metodą pomocną nie tylko w procesie terapii, ale również w obszarach codziennego życia, ponieważ skutecznie przyczynia się do poprawy jakości komunikacji oraz relacji z innymi ludźmi.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

3 x movie 20 x cloud_download
MATERIAŁY
1. movie Porozumienie bez przemocy (NVC) – wprowadzenie lock
2. movie Porozumienie bez przemocy (NVC) – przykładowa rozmowa cz. I lock
3. movie Porozumienie bez przemocy (NVC) – przykładowa rozmowa cz. II lock
4. cloud_download Wprowadzenie do Porozumienia bez przemocy (NVC) lock
5. cloud_download Model czterech kroków Porozumienia bez przemocy (NVC) lock
6. cloud_download Porozumienie bez przemocy w pracy indywidualnej z klientem lock
7. cloud_download Empatia NVC dla klienta lock
8. cloud_download Empatia NVC dla drugiej osoby ważnej dla klienta lock
9. cloud_download Wyrażanie siebie według NVC lock
10. cloud_download Bibliografia lock
11. cloud_download Kluczowe rozróżnienia w NVC - obserwacje a oceny lock
12. cloud_download Kluczowe rozróżnienia w NVC - uczucia a osądy lock
13. cloud_download Lista uczuć lock
14. cloud_download Kluczowe rozróżnienia w NVC - potrzeby a strategie realizacji potrzeb lock
15. cloud_download Lista potrzeb lock
16. cloud_download Kluczowe rozróżnienia w NVC - prośby a zadania lock
17. cloud_download Kluczowe rozróżnienie w NVC - obserwacje a oceny lock
18. cloud_download Kluczowe rozróżnienie w NVC - uczucia a osady lock
19. cloud_download Kluczowe rozróżnienie w NVC - potrzeby a strategie realizacji potrzeb lock
20. cloud_download Kluczowe rozróżnienia w NVC - prośby a zadania lock
21. cloud_download Parafraza skoncentrowana na obserwacjach lock
22. cloud_download Przeformułowanie ocen i osądów na uczucia i potrzeby lock
23. cloud_download Przykładowe odpowiedzi do ćwiczeń lock