MULTIMEDIALNY KURS DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW
Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
Pakiet autorskich
kart pracy, artykułów merytorycznych, ćwiczeń, kluczowych narzędzi, kwestionariuszy
Skuteczne i sprawdzone metody oraz podejścia terapeutyczne pokazane zostały przez pryzmat realnych sytuacji w pracy z klientem!
Schematy
kompleksowego postępowania terapeutycznego
Przedstawione w oparciu o sześć najnowocześniejszych metod, skutecznych w pracy z klientem na każdym etapie terapii i dostosowane do specyfiki terapii indywidualnej, grupowej, pracy z parą czy terapii rodzinnej.
Filmy
szkoleniowe i instruktażowe
Prezentujące wykorzystanie danej metody i narzędzi w realiach pracy terapeutycznej w gabinecie, wzbogacone studiami przypadków i konkretnymi wskazówkami!
Warsztat
specjalisty – psychologa, psychoterapeuty
Sprawdzone i stosowane przez innych specjalistów – praktyków rozwiązania terapeutyczne będziesz mógł zastosować w terapii konkretnych zaburzeń, np. zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości, więzi.
Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami
navigate_next
Część 1
3 x movie 33 x cloud_download
Terapia schematów
Terapia schematów stanowi rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej i łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to forma pomocy psychologicznej o naukowo udowodnionej skuteczności w terapii zaburzeń osobowości, nawracających zaburzeń i problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów służy zidentyfikowaniu dysfunkcjonalnych schematów i ich zmiany z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.
Część 2
9 x movie 40 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT)
Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) – terapeutycznym wyznacznikiem tej metody jest współczujący trening umysłu, który pomaga w poznaniu cech współczucia i uczy umiejętności współczucia w relacji ze sobą, z innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Współczujący trening umysłu pomaga przekształcać emocje związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką co pozwala na zmianę w postrzeganiu siebie i otaczającej nas rzeczywistości.
Część 3
4 x movie 38 x cloud_download
MENTALIZACJA
Mentalizacja to wyobrażeniowa aktywność umysłowa mająca na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania – zarówno swojego, jak i innych ludzi, jako intencjonalnych stanów umysłu, tzn. potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, zamiarów.
Część 4
6 x movie 12 x cloud_download
TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
Time Perspective Therpy (TPT) czyli terapia równoważeniem perspektyw spostrzegania czasu, wykazuje wyjątkową skuteczność w leczeniu stresu pourazowego. Jej założenia mają jednak wartość uniwersalną, dzięki czemu wykorzystywać ją można w pracy z bardzo szerokim spektrum problemów. Terapia ta przenosi punkt ciężkości z przeszłości, w której tkwią pacjenci, na teraźniejszość. Prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat własnej historii, a dzięki uzdrawianiu przeszłości, kształtuje także lepszą przyszłość.
Część 5
5 x movie 11 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) podkreśla rolę emocji w procesach terapeutycznych, zarówno indywidualnych, jak i w terapii par. Klient w procesie własnej terapii nie tylko poszerza świadomość i zaczyna rozumieć własne emocje, ale też zbliżając się do nich, zmienia się, dokonując transformacji emocji z nieadaptacyjnych na adaptacyjne, buduje w sobie umiejętność ich samoregulacji, a co najważniejsze – dzieje się to dzięki pogłębionej empatii w procesie jego psychoterapii.
Część 6
3 x movie 17 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu, a nie na analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły klientowi potrzebę odbycia terapii. Głównym obszarem pracy w TSR jest teraźniejszość i przyszłość. Zajmuje się historią życia klienta, z której można odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.
Dlaczego warto?
Będziesz wykorzystywać w swojej praktyce skuteczne materiały terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego klienta – uwzględniające falę dysfunkcji z obszaru zaburzeń lękowych, osobowości, nastroju i umożliwiające prowadzenie terapii w gabinecie oraz online
Zdobędziesz umiejętność praktycznego planowania procesu terapeutycznego z wykorzystaniem najbardziej skutecznych technik i narzędzi przetestowanych i wdrożonych przez specjalistów-praktyków w pracy z danym klientem
Udoskonalisz swój autorski warsztat terapeutyczny, poszerzając go o nowatorskie metody dostosowane do wszystkich etapów prowadzenia terapii oraz kluczowe narzędzia, które zmaksymalizują efekty pracy z klientem
Zainspirujesz się sprawdzonymi i stosowanymi przez innych specjalistów rozwiązaniami terapeutycznymi, które będziesz mógł zastosować w terapii konkretnych zaburzeń, jak np. zaburzenia nastroju, lękowe, zaburzenia osobowości, integrując i stosując narzędzia z różnych metod
Dopasujesz konkretne narzędzia, takie jak np. plan treningu compassion, praca z wyobrażeniami, Inwentarz Perspektywy Czasowej, techniki komplementacji do potrzeb klientów i specyfiki pracy w kontekście terapii indywidualnej, grupowej, pracy z parą czy terapii rodzinnej
Zapoznasz się ze studiami przypadków, które w praktyczny sposób zobrazują Ci wykorzystanie danej metody w pracy terapeutycznej oraz pomogą Twoim klientom w samodzielnej pracy nad sobą między spotkaniami w gabinecie
Autorzy
mgr Piotr Halkiewicz
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Pracuje w nurcie... więcej psychodynamicznym, zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży i osób dorosłych, szczególnie interesuje się zagadnieniami rozwoju zaburzeń osobowości, problematyką zaburzeń odżywiania. Szkoli się w zakresie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) oraz terapii opartej o mentalizację (MBT). Autor publikacji dotyczących metod terapii i diagnozy m. in. dla Psychologii w Praktyce, Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce. 
Marta Dudzińska
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 563), absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza... więcej kliniczna i Psychoterapia". Ukończyła trzy moduły szkoleniowe w Terapii Schematu (atestowane przez International Society of Schema Therapy - ISST). Odbyła również szkolenia dotyczące terapii skoncentrowanej na współczuciu, uważności, terapii akceptacji i zaangażowania. Wszystkie te podejścia wykorzystuje w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącym na zaburzenia: lękowe, nastroju, osobowości, odżywiania oraz zmagającymi się z urazami z dzieciństwa. Założycielka Centrum Harmonii we Wrocławiu, specjalizującego się w terapii poznawczo-behawioralnej, w tym nurtach należących do tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Miała przyjemność przekazywać wiedzę dotyczącą terapii poznawczo-behawioralnej i interwencji kryzysowej jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz obecnie w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Cezary Barański
Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim... więcej w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Centrum Dobrej Terapii. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, rodzinami oraz z osobami mającymi trudności z motywacją w przebiegu różnych dolegliwości. Szkoli specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem z metody Dialogu Motywującego.
Magdalena Pytel-Kania
Psycholog, Pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i Certyfikowana Psychoterapeutka... więcej poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc inspiracje z terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematu. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Specjalizuje się głównie w pracy z problemami emocjonalnymi i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu o podłożu lękowym. Prace poddaje regularnej superwizji. Swoją wiedzę z pasją wzbogaca podczas licznych szkoleń i konferencji.
Rosemary Sword
Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory). Metodę tę opracowała wspólnie... więcej z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.
Philip Zimbardo
Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z... więcej przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji HeroicImagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, San Francisco), która na całym świecie promuje i wdraża ten program, który powstał na bazie wyników badań psychologii społecznej.
WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ
Wersja podstawowa
DVD
  • Dostęp do całego kursu cyklicznie, wraz wysyłanymi co dwa miesiące płytami.
  • Dostęp do kursu w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.
Wersja premium
DVD + dostęp do portalu
  • Dostęp do całego kursu cyklicznie, wraz wysyłanymi co dwa miesiące płytami.
  • Dostęp do kursu w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.