MULTIMEDIALNY KURS DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW
Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
Pakiet autorskich
kart pracy, artykułów merytorycznych, ćwiczeń, kluczowych narzędzi, kwestionariuszy
Skuteczne i sprawdzone metody oraz podejścia terapeutyczne pokazane zostały przez pryzmat realnych sytuacji w pracy z klientem!
Schematy
kompleksowego postępowania terapeutycznego
Przedstawione w oparciu o sześć najnowocześniejszych metod, skutecznych w pracy z klientem na każdym etapie terapii i dostosowane do specyfiki terapii indywidualnej, grupowej, pracy z parą czy terapii rodzinnej.
Filmy
szkoleniowe i instruktażowe
Prezentujące wykorzystanie danej metody i narzędzi w realiach pracy terapeutycznej w gabinecie, wzbogacone studiami przypadków i konkretnymi wskazówkami!
Warsztat
specjalisty – psychologa, psychoterapeuty
Sprawdzone i stosowane przez innych specjalistów – praktyków rozwiązania terapeutyczne będziesz mógł zastosować w terapii konkretnych zaburzeń, np. zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości, więzi.
CYKL I
navigate_next
CYKL II
navigate_next
Część 1
3 x movie 33 x cloud_download
Terapia schematów
Terapia schematów stanowi rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej i łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to forma pomocy psychologicznej o naukowo udowodnionej skuteczności w terapii zaburzeń osobowości, nawracających zaburzeń i problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów służy zidentyfikowaniu dysfunkcjonalnych schematów i ich zmiany z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.
Część 2
9 x movie 40 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT)
Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) – terapeutycznym wyznacznikiem tej metody jest współczujący trening umysłu, który pomaga w poznaniu cech współczucia i uczy umiejętności współczucia w relacji ze sobą, z innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Współczujący trening umysłu pomaga przekształcać emocje związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką co pozwala na zmianę w postrzeganiu siebie i otaczającej nas rzeczywistości.
Część 3
4 x movie 38 x cloud_download
MENTALIZACJA
Mentalizacja to wyobrażeniowa aktywność umysłowa mająca na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania – zarówno swojego, jak i innych ludzi, jako intencjonalnych stanów umysłu, tzn. potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, zamiarów.
Część 4
6 x movie 12 x cloud_download
TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
Time Perspective Therpy (TPT) czyli terapia równoważeniem perspektyw spostrzegania czasu, wykazuje wyjątkową skuteczność w leczeniu stresu pourazowego. Jej założenia mają jednak wartość uniwersalną, dzięki czemu wykorzystywać ją można w pracy z bardzo szerokim spektrum problemów. Terapia ta przenosi punkt ciężkości z przeszłości, w której tkwią pacjenci, na teraźniejszość. Prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat własnej historii, a dzięki uzdrawianiu przeszłości, kształtuje także lepszą przyszłość.
Część 5
5 x movie 11 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) podkreśla rolę emocji w procesach terapeutycznych, zarówno indywidualnych, jak i w terapii par. Klient w procesie własnej terapii nie tylko poszerza świadomość i zaczyna rozumieć własne emocje, ale też zbliżając się do nich, zmienia się, dokonując transformacji emocji z nieadaptacyjnych na adaptacyjne, buduje w sobie umiejętność ich samoregulacji, a co najważniejsze – dzieje się to dzięki pogłębionej empatii w procesie jego psychoterapii.
Część 6
3 x movie 17 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu, a nie na analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły klientowi potrzebę odbycia terapii. Głównym obszarem pracy w TSR jest teraźniejszość i przyszłość. Zajmuje się historią życia klienta, z której można odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.
CZĘŚĆ 1
4 x movie 19 x cloud_download
Terapia akceptacji i zaangażowania ACT
Terapia akceptacji i zaangażowania należy do metod tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Jest to forma pomocy koncentrująca się na myślach, emocjach i wrażeniach, kładąca największy nacisk na relację danej osoby z tym, co właśnie przeżywa. Ten rodzaj terapii skupia się na zwiększeniu u klienta elastyczności psychicznej, czyli miary radzenia sobie psychiki z trudnościami zarówno emocjonalnymi, jak i zewnętrznymi. Drugim jej celem jest zmiana unikowego sposobu radzenia sobie na akceptację rzeczywistości. Dzięki wykorzystaniu technik i narzędzi z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania, m.in. matrycy ACT lub ćwiczeń z defuzji poznawczej zmniejszysz wewnętrzne cierpienie klienta zmagającego się z depresją, zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi, zaburzeniami lękowymi, PTSD, zaburzeniami odżywiania czy wieloma innymi trudnościami psychicznymi. Dowiesz się, jak pomóc mu wyzbyć się tendencji do podążania za bolesnymi, negatywnymi emocjami i myślami. Poznasz sposoby oparte na doświadczeniu pomagające zwiększyć psychologiczną elastyczność i nawiązać nowy, zdrowszy kontakt z własnymi przeżyciami. Dowiesz się, w jaki sposób wzbudzić u klienta akceptację tych doświadczeń oraz co zrobić, aby zaangażował się w rozwijanie wyznaczonych sobie celów i cenionych wartości.
CZĘŚĆ 2
10 x movie 11 x cloud_download
Ćwiczenia redukujące napięcie
Materiał informacyjny o ćwiczeniach wspomagających proces psychoterapii i skutecznie uwalniających od stresu, napięcia emocjonalnego i fizycznego oraz traumy. Ćwiczenia TRE®, po odpowiednim wprowadzeniu przez Providera, są idealne do samodzielnego stosowania w życiu codziennym przez specjalistę, dla budowania własnej odporności psychicznej. Są cennym narzędziem kształtowania autoregulacji opartej o kontakt z ciałem, wspierającej życiową równowagę. Ćwiczenia szczególnie korzystne są dla osób dotkniętych traumą i narażonych na wtórną traumatyzację, cierpiących na problemy ze snem, lęki, przytłoczonych codziennym napięciem lub narażonych na przewlekły stres.
CZĘŚĆ 3
1 x movie 19 x cloud_download
Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT)
Terapia Dialektyczno-Behawioralna jest jednym z nurtów trzeciej fali terapii poznawczo- bahawioralnej. Powstała z myślą o osobach cierpiących z powodu zaburzeń osobowości typu borderline. Głównymi celami tej terapii są m.in.: zmiana zachowań stojących w sprzeczności zarówno z potrzebami klienta, jak i oczekiwaniami najbliższych i społeczeństwa oraz pomoc klientowi w zmianie jego środowiska w taki sposób, by stało się wspierające i pomogło utrzymywać postępy w realizacji terapii. Dzięki wykorzystaniu technik i narzędzi z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej zmniejszysz wewnętrzne cierpienie klienta zmagającego się nie tylko z zaburzeniami osobowości borderline, ale również z depresją (szczególnie w gronie osób starszych), z zaburzeniami osobowości dyssocjalnej, bulimią i nadmiernym objadaniem się. Nauczysz się łączyć metody z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej m.in. modyfikację poznawczą, ekspozycję i regulację emocji z uważnością, akceptacją oraz procesami dialektycznymi. Dzięki temu połączeniu udzielisz klientowi koniecznego psychicznego wsparcia, zwiększysz motywację, a także przy jego aktywnej roli wprowadzisz zmiany konieczne do poprawienia dobrostanu psychicznego.
CZĘŚĆ 4
2 x movie 17 x cloud_download
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna ISTDP
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna łączy w sobie założenia dwóch szkół psychoterapii – szkoły psychodynamicznej, która czerpie z Freudowskiej teorii strukturalnej, oraz ze szkoły poznawczej i teorii przywiązania Jona Bowlby’ego. Oparta jest na trzech najważniejszych zasadach: intensywności, czyli na natychmiastowej koncentracji na problemie klienta, na krótkoterminowości i najszybszej możliwej drodze przechodzenia do sedna zgłaszanych trudności oraz na dynamice, czyli ciągłej uwadze skupionej na rozumieniu i rozwiązywaniu wewnętrznego konfliktu klienta. Wyposażysz się w umiejętności, dzięki którym w krótkim czasie określisz konflikt ogniskowy klienta, czyli najważniejszy wewnętrzny spór, na którego rozwiązaniu skupisz się podczas terapii. Dowiesz się, jak pracować z użyciem dwóch trójkątów wglądu i nauczysz się stosowania technik interpretacji, konfrontacji i identyfikacji, za pomocą których uświadomisz klientowi związki pomiędzy jego sposobem reagowania na impulsy i nieświadome uczucia a jakością relacji z najbliższymi.
CZĘŚĆ 5
1 x movie 18 x cloud_download
Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)
Terapia poznawcza oparta na uważności bazuje na pojęciu i treningu Mindfulness, polegającym na nauce pełnej i świadomej obecności w danej chwili i miejscu oraz na świadomości własnego ciała i psychiki. Osiągnięcie tego stanu doświadczania umożliwia obserwowanie doznań płynących zarówno z wnętrza, jak i środowiska zewnętrznego. Odbywa się to bez automatycznego reagowania na nie, co powstrzymuje pojawienie się negatywnych myśli. Wiele badań naukowych wskazuje, że terapia ta jest skuteczna w leczeniu depresji, a także depresji opornej na leki. Nauczysz swoich klientów wchodzić w stan uważności, co wyraźnie poprawi ich stan psychiczny. Zyskasz wiedzę na temat niekorzystnych i dezadaptacyjnych schematów myślenia, dowiesz się w jaki sposób przekazać klientom sposoby na samodzielne rozpoznawanie przyczyn obniżonego nastroju i przerywanie schematów mogących wywoływać epizody depresyjne. Ponieważ terapia MBCT oparta jest na zaangażowaniu klienta, nauczysz się ją podtrzymywać i stopniowo zwiększać.
CZĘŚĆ 6
Terapia Gestalt
Terapia Geatalt uznawana jest za alternatywę dla dwóch najpopularniejszych metod terapii: psychodynamicznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Opiera się ona na założeniu, że człowiek może pokierować własnym losem, czerpiąc z zasobów własnego umysłu, ciała i emocji. W celu samodzielnego odnalezienia odpowiedzi na dręczące go pytania i znalezienia sposobu na poradzenie sobie z problemami, musi poszerzyć samowiedzę i zagłębić się we własne uczucia. Ten model terapii jest skuteczny w leczeniu depresji, nerwic, fobii, a nawet zaburzeń osobowości. Dzięki wykorzystaniu technik i narzędzi z zakresu terapii Gestalt, stworzysz z klientem relację bazującą na równości w komunikacji. Nauczysz się stosować dialog egzystencjalny zachęcający do podejmowania decyzji i dokonywania własnych wyborów, a także wiele innych technik, m.in. zasadę „teraz”, zasadę „ Ja i Ty”, kontinuum świadomości oraz dialog między różnymi częściami siebie.
Dlaczego warto?
Będziesz wykorzystywać w swojej praktyce skuteczne materiały terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego klienta – uwzględniające falę dysfunkcji z obszaru zaburzeń lękowych, osobowości, nastroju i umożliwiające prowadzenie terapii w gabinecie oraz online
Zdobędziesz umiejętność praktycznego planowania procesu terapeutycznego z wykorzystaniem najbardziej skutecznych technik i narzędzi przetestowanych i wdrożonych przez specjalistów-praktyków w pracy z danym klientem
Udoskonalisz swój autorski warsztat terapeutyczny, poszerzając go o nowatorskie metody dostosowane do wszystkich etapów prowadzenia terapii oraz kluczowe narzędzia, które zmaksymalizują efekty pracy z klientem
Zainspirujesz się sprawdzonymi i stosowanymi przez innych specjalistów rozwiązaniami terapeutycznymi, które będziesz mógł zastosować w terapii konkretnych zaburzeń, jak np. zaburzenia nastroju, lękowe, zaburzenia osobowości, integrując i stosując narzędzia z różnych metod
Dopasujesz konkretne narzędzia, takie jak np. plan treningu compassion, praca z wyobrażeniami, Inwentarz Perspektywy Czasowej, techniki komplementacji do potrzeb klientów i specyfiki pracy w kontekście terapii indywidualnej, grupowej, pracy z parą czy terapii rodzinnej
Zapoznasz się ze studiami przypadków, które w praktyczny sposób zobrazują Ci wykorzystanie danej metody w pracy terapeutycznej oraz pomogą Twoim klientom w samodzielnej pracy nad sobą między spotkaniami w gabinecie
Autorzy
mgr Piotr Halkiewicz
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Pracuje w nurcie... więcej psychodynamicznym, zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży i osób dorosłych, szczególnie interesuje się zagadnieniami rozwoju zaburzeń osobowości, problematyką zaburzeń odżywiania. Szkoli się w zakresie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) oraz terapii opartej o mentalizację (MBT). Autor publikacji dotyczących metod terapii i diagnozy m. in. dla Psychologii w Praktyce, Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce. 
Marta Dudzińska
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 563), absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza... więcej kliniczna i Psychoterapia". Ukończyła trzy moduły szkoleniowe w Terapii Schematu (atestowane przez International Society of Schema Therapy - ISST). Odbyła również szkolenia dotyczące terapii skoncentrowanej na współczuciu, uważności, terapii akceptacji i zaangażowania. Wszystkie te podejścia wykorzystuje w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącym na zaburzenia: lękowe, nastroju, osobowości, odżywiania oraz zmagającymi się z urazami z dzieciństwa. Założycielka Centrum Harmonii we Wrocławiu, specjalizującego się w terapii poznawczo-behawioralnej, w tym nurtach należących do tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Miała przyjemność przekazywać wiedzę dotyczącą terapii poznawczo-behawioralnej i interwencji kryzysowej jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz obecnie w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Cezary Barański
Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim... więcej w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Centrum Dobrej Terapii. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, rodzinami oraz z osobami mającymi trudności z motywacją w przebiegu różnych dolegliwości. Szkoli specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem z metody Dialogu Motywującego.
Magdalena Pytel
Psycholog, Pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i Certyfikowana Psychoterapeutka... więcej poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc inspiracje z terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematu. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Specjalizuje się głównie w pracy z problemami emocjonalnymi i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu o podłożu lękowym. Prace poddaje regularnej superwizji. Swoją wiedzę z pasją wzbogaca podczas licznych szkoleń i konferencji.
Rosemary Sword
Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory). Metodę tę opracowała wspólnie... więcej z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.
Philip Zimbardo
Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z... więcej przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji HeroicImagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, San Francisco), która na całym świecie promuje i wdraża ten program, który powstał na bazie wyników badań psychologii społecznej.
Przemysław Duchniewicz
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel i superwizor IEDTA (ISTDP).... więcej Magister zarządzania zasobami ludzkimi (MBA Thames Valley University), master i team coach, trener i wykładowca. Członek komisji edukacyjnej IEDTA. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współprowadzi Centrum ISTDP. Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core oraz 3 letnie kursy CORE ISTDP.
Artur Gębka
Psycholog i certyfikowany terapeuta Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CBT). Autor psychologicznej... więcej książki dla dzieci "Znikodem i zagadka lęku" wydanej w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym i artykułów do czasopism psychologicznych. Regularnie szkoli się i pracuje w modelu terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i modelu Metapoznawczym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego. Posiada wykształcenie zgodnego z wymogami NFZ, rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Dilatektyczno - Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, Centrum Zdrowia Psychicznego.
Roberta Czarnecka
Provider TRE® (Tension Release Exercises), NARM Practitioner (NeuroAffective Relational Model™), terapeutka zajęciowa i pedagog.... więcej Na jej doświadczenie zawodowe składa się praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia TRE oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Swoją wiedzę i praktykę zdobywa i pogłębia w kraju i za granicą. Założycielka Pracowni Pozytywka, w której wspiera ludzi w ich procesie zmiany, ceniąc sobie łączenie w tej drodze ciała i umysłu, wsparcie procesu poprzez sztukę i uruchamianie zasobów nieświadomości. Pasjonatka pracy ze snem i śnieniem oraz naturalnych sposobach powrotu do zdrowia