CYKL II

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
CZĘŚĆ 1
4 x movie 19 x cloud_download
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) należy do metod tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Jest formą pomocy psychologicznej, która skupia się na relacji osoby z jej myślami, emocjami i doświadczeniami. Jej celem jest zwiększenie elastyczności psychicznej klienta oraz zmiana unikowego sposobu radzenia sobie na akceptację rzeczywistości.
1. movie Terapia Akceptacji i Zaangażowania lock
2. cloud_download Terapia Akceptacji i Zaangażowania – wprowadzenie lock
3. cloud_download Elastyczność psychologiczna – model Heksafleksu lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 20 MATERIAŁY)
expand_more
CZĘŚĆ 2
10 x movie 11 x cloud_download
Ćwiczenia redukujące napięcie
Ćwiczenia redukujące napięcie są skutecznym narzędziem w procesie psychoterapii, pomagającym uwolnić się od stresu, napięcia emocjonalnego i fizycznego oraz traumy. Ćwiczenia TRE® można samodzielnie stosować w życiu codziennym, aby budować odporność psychiczną i autoregulację opartą na kontakcie z ciałem. Są cennym narzędziem kształtowania autoregulacji opartej o kontakt z ciałem, wspierającej życiową równowagę.
1. movie Wprowadzenie lock
2. movie Krótka historia lock
3. movie Stres w pracy terapeuty lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 18 MATERIAŁY)
expand_more
CZĘŚĆ 3
1 x movie 19 x cloud_download
Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT)
Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) jest jednym z nurtów trzeciej fali terapii poznawczo-bahawioralnej. Stosowana jest głównie w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Jej głównymi celami są zmiana zachowań niezgodnych z potrzebami klienta i oczekiwaniami otoczenia oraz pomoc klientowi w tworzeniu wspierającego środowiska, które wspomaga postępy w terapii.
1. movie Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) lock 1
2. cloud_download Struktura terapii dialektyczno-behawioralnej lock 2
3. cloud_download Terapia dialektyczno-behawioralna – podstawowe pojęcia lock 3
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 17 MATERIAŁY)
expand_more
CZĘŚĆ 4
2 x movie 17 x cloud_download
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) łączy w sobie założenia dwóch szkół psychoterapii – szkoły psychodynamicznej, która czerpie z Freudowskiej teorii strukturalnej, oraz ze szkoły poznawczej i teorii przywiązania Jona Bowlby’ego. Terapia opiera się na trzech najważniejszych zasadach: intensywnym skupieniu na problemie klienta, krótkoterminowości sesji terapeutycznych i dynamice, czyli ciągłej uwadze skupionej na rozumieniu i analizie wewnętrznych konfliktów klienta.
1. movie Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP) lock
2. movie Fragment sesji ISTDP lock
3. cloud_download Rys historyczny lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 16 MATERIAŁY)
expand_more
CZĘŚĆ 5
1 x movie 18 x cloud_download
Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)
Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) bazuje na pojęciu i treningu Mindfulness, wykorzystuje trening uważności, który polega na świadomej obecności w chwili obecnej i obserwacji własnych doznań bez automatycznego reagowania na nie. MBCT jest skuteczna w leczeniu depresji, w tym depresji opornej na leki.
1. movie Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) lock
2. cloud_download Czym jest mindfulness lock
3. cloud_download Mindfulness w dzisiejszym świecie lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 16 MATERIAŁY)
expand_more
CZĘŚĆ 6
1 x movie 22 x cloud_download
Terapia Gestalt
Terapia Gestalt - uznawana jest za alternatywę dla dwóch najpopularniejszych metod terapii: psychodynamicznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Opiera się na założeniu, że człowiek może pokierować własnym losem, czerpiąc z zasobów własnego umysłu, ciała i emocji. W celu samodzielnego odnalezienia odpowiedzi na dręczące go pytania i znalezienia sposobu na poradzenie sobie z problemami, musi poszerzyć samowiedzę i zagłębić się we własne uczucia. Ten model terapii jest skuteczny w leczeniu depresji, nerwic, fobii, a nawet zaburzeń osobowości.
1. movie Terapia Gestalt lock
2. cloud_download Metafora terapii Gestalt lock
3. cloud_download Powstanie i początki terapii Gestalt lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 20 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY