Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)
Terapia poznawcza oparta na uważności bazuje na pojęciu i treningu Mindfulness, polegającym na nauce pełnej i świadomej obecności w danej chwili i miejscu oraz na świadomości własnego ciała i psychiki. Osiągnięcie tego stanu doświadczania umożliwia obserwowanie doznań płynących zarówno z wnętrza, jak i środowiska zewnętrznego. Odbywa się to bez automatycznego reagowania na nie, co powstrzymuje pojawienie się negatywnych myśli. Wiele badań naukowych wskazuje, że terapia ta jest skuteczna w leczeniu depresji, a także depresji opornej na leki. Nauczysz swoich klientów wchodzić w stan uważności, co wyraźnie poprawi ich stan psychiczny. Zyskasz wiedzę na temat niekorzystnych i dezadaptacyjnych schematów myślenia, dowiesz się w jaki sposób przekazać klientom sposoby na samodzielne rozpoznawanie przyczyn obniżonego nastroju i przerywanie schematów mogących wywoływać epizody depresyjne. Ponieważ terapia MBCT oparta jest na zaangażowaniu klienta, nauczysz się ją podtrzymywać i stopniowo zwiększać.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta