Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) łączy w sobie założenia dwóch szkół psychoterapii – szkoły psychodynamicznej, która czerpie z Freudowskiej teorii strukturalnej, oraz ze szkoły poznawczej i teorii przywiązania Jona Bowlby’ego. Terapia opiera się na trzech najważniejszych zasadach: intensywnym skupieniu na problemie klienta, krótkoterminowości sesji terapeutycznych i dynamice, czyli ciągłej uwadze skupionej na rozumieniu i analizie wewnętrznych konfliktów klienta.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

2 x movie 17 x cloud_download

Wyposażysz się w umiejętności, dzięki którym w krótkim czasie określisz konflikt ogniskowy klienta, czyli najważniejszy wewnętrzny spór, na którego rozwiązaniu skupisz się podczas terapii. Dowiesz się, jak pracować z użyciem dwóch trójkątów wglądu i nauczysz się stosowania technik interpretacji, konfrontacji i identyfikacji, za pomocą których uświadomisz klientowi związki pomiędzy jego sposobem reagowania na impulsy i nieświadome uczucia a jakością relacji z najbliższymi.

MATERIAŁY
1. movie Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP) lock
2. movie Fragment sesji ISTDP lock
3. cloud_download Rys historyczny lock
4. cloud_download Standardy pracy lock
5. cloud_download Diagnostyka lock
6. cloud_download Proces lock
7. cloud_download Podstawowe narzędzia lock
8. cloud_download Centralna sekwencja dynamiczna lock
9. cloud_download Fragmenty sesji lock
10. cloud_download Samoświadomość psychoterapeuty ISTDP lock
11. cloud_download Konfrontacja, Identyfikacja, Klaryfikacja obron przed kontaktem. Uśmiech lock
12. cloud_download Obrony na drzwiach frontowych. Galopowanie – zalewanie słowami lock
13. cloud_download Obrony na drzwiach frontowych. Brak kontaktu wzrokowego lock
14. cloud_download Empatia terapeuty lock
15. cloud_download Obrona przed odczuwaniem lock
16. cloud_download Ocena lęku cz. 1. lock
17. cloud_download Ocena lęku cz. 2. lock
18. cloud_download Ocena lęku cz. 3. lock
19. cloud_download Ocena lęku cz. 4. lock