Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna ISTDP
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna łączy w sobie założenia dwóch szkół psychoterapii – szkoły psychodynamicznej, która czerpie z Freudowskiej teorii strukturalnej, oraz ze szkoły poznawczej i teorii przywiązania Jona Bowlby’ego. Oparta jest na trzech najważniejszych zasadach: intensywności, czyli na natychmiastowej koncentracji na problemie klienta, na krótkoterminowości i najszybszej możliwej drodze przechodzenia do sedna zgłaszanych trudności oraz na dynamice, czyli ciągłej uwadze skupionej na rozumieniu i rozwiązywaniu wewnętrznego konfliktu klienta. Wyposażysz się w umiejętności, dzięki którym w krótkim czasie określisz konflikt ogniskowy klienta, czyli najważniejszy wewnętrzny spór, na którego rozwiązaniu skupisz się podczas terapii. Dowiesz się, jak pracować z użyciem dwóch trójkątów wglądu i nauczysz się stosowania technik interpretacji, konfrontacji i identyfikacji, za pomocą których uświadomisz klientowi związki pomiędzy jego sposobem reagowania na impulsy i nieświadome uczucia a jakością relacji z najbliższymi.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta