CYKL I

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Część 1
3 x movie 33 x cloud_download
Terapia schematów
Terapia schematów stanowi rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej i łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to forma pomocy psychologicznej o naukowo udowodnionej skuteczności w terapii zaburzeń osobowości, nawracających zaburzeń i problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów służy zidentyfikowaniu dysfunkcjonalnych schematów i ich zmiany z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.
1. movie Terapia schematów – teoria lock
2. movie Terapia schematów – praktyka lock_open
3. movie Terapia schematów – ćwiczenia lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 33 MATERIAŁY)
expand_more
Część 2
9 x movie 40 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT)
Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) – terapeutycznym wyznacznikiem tej metody jest współczujący trening umysłu, który pomaga w poznaniu cech współczucia i uczy umiejętności współczucia w relacji ze sobą, z innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Współczujący trening umysłu pomaga przekształcać emocje związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką co pozwala na zmianę w postrzeganiu siebie i otaczającej nas rzeczywistości.
1. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – podstawy teoretyczne lock
2. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – stawianie kroków do zmiany lock
3. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – techniki wyobrażeniowe lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 46 MATERIAŁY)
expand_more
Część 3
4 x movie 38 x cloud_download
MENTALIZACJA
Mentalizacja to wyobrażeniowa aktywność umysłowa mająca na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania – zarówno swojego, jak i innych ludzi, jako intencjonalnych stanów umysłu, tzn. potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, zamiarów.
1. cloud_download Ćwiczenie – modelowanie rodziny lock
2. cloud_download Ćwiczenie – skan umysłu lock
3. cloud_download Podejście do mentalizowania – kwestionariusz lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 39 MATERIAŁY)
expand_more
Część 4
6 x movie 12 x cloud_download
TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
Time Perspective Therpy (TPT) czyli terapia równoważeniem perspektyw spostrzegania czasu, wykazuje wyjątkową skuteczność w leczeniu stresu pourazowego. Jej założenia mają jednak wartość uniwersalną, dzięki czemu wykorzystywać ją można w pracy z bardzo szerokim spektrum problemów. Terapia ta przenosi punkt ciężkości z przeszłości, w której tkwią pacjenci, na teraźniejszość. Prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat własnej historii, a dzięki uzdrawianiu przeszłości, kształtuje także lepszą przyszłość.
1. movie Koncepcja Time Perspective Therapy – część 1 lock
2. movie Koncepcja Time Perspective Therapy – część 2 lock
3. movie Cele w TPT lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 15 MATERIAŁY)
expand_more
Część 5
5 x movie 11 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) podkreśla rolę emocji w procesach terapeutycznych, zarówno indywidualnych, jak i w terapii par. Klient w procesie własnej terapii nie tylko poszerza świadomość i zaczyna rozumieć własne emocje, ale też zbliżając się do nich, zmienia się, dokonując transformacji emocji z nieadaptacyjnych na adaptacyjne, buduje w sobie umiejętność ich samoregulacji, a co najważniejsze – dzieje się to dzięki pogłębionej empatii w procesie jego psychoterapii.
1. cloud_download Wstęp do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach lock
2. cloud_download Umiejętności psychoterapeuty EFT lock
3. cloud_download Zadanie oparte na skojarzeniach parami lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 13 MATERIAŁY)
expand_more
Część 6
3 x movie 17 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu, a nie na analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły klientowi potrzebę odbycia terapii. Głównym obszarem pracy w TSR jest teraźniejszość i przyszłość. Zajmuje się historią życia klienta, z której można odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.
1. cloud_download Czym właściwie jest TSR lock
2. cloud_download Główne założenia TSR-u lock
3. cloud_download Podejście szukania zasobów lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 17 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY