CYKL I

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Część 1
3 x movie 33 x cloud_download
Terapia schematów
Terapia schematów to rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej, które łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to naukowo udowodniona forma pomocy psychologicznej skuteczna w terapii zaburzeń osobowości, nawracających problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów ma na celu identyfikację dysfunkcjonalnych schematów i zmianę ich z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.
1. movie Terapia schematów – teoria lock
2. movie Terapia schematów – praktyka lock_open
3. movie Terapia schematów – ćwiczenia lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 33 MATERIAŁY)
expand_more
Część 2
9 x movie 40 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT)
Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) – opiera się na współczującym treningu umysłu, który pomaga w rozwijaniu cech współczucia oraz umiejętności samowspółczucia w relacji z samym sobą, innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Trening ten pomaga przekształcać emocje związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką, co prowadzi do zmiany w postrzeganiu siebie i otaczającej nas rzeczywistości.
1. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – podstawy teoretyczne lock
2. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – stawianie kroków do zmiany lock
3. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – techniki wyobrażeniowe lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 46 MATERIAŁY)
expand_more
Część 3
4 x movie 38 x cloud_download
MENTALIZACJA
Mentalizacja to wyobrażeniowa aktywność umysłowa mająca na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania – zarówno swojego, jak i innych ludzi, jako intencjonalnych stanów umysłu, tzn. potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, zamiarów.
1. cloud_download Ćwiczenie – modelowanie rodziny lock
2. cloud_download Ćwiczenie – skan umysłu lock
3. cloud_download Podejście do mentalizowania – kwestionariusz lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 39 MATERIAŁY)
expand_more
Część 4
6 x movie 12 x cloud_download
TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
Time Perspective Therpy (TPT) czyli terapia równoważenia perspektyw czasowych, jest skutecznym narzędziem w leczeniu stresu pourazowego. Jej zastosowanie jest jednak uniwersalne i można ją wykorzystać w różnorodnych problemach. Terapia ta skupia się na teraźniejszości, przesuwając uwagę z przeszłości na teraźniejszość. Pomaga zmienić sposób myślenia o własnej historii i przeszłości, a przez to wpływa na budowanie lepszej przyszłości.
1. movie Koncepcja Time Perspective Therapy – część 1 lock
2. movie Koncepcja Time Perspective Therapy – część 2 lock
3. movie Cele w TPT lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 15 MATERIAŁY)
expand_more
Część 5
5 x movie 11 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) podkreśla rolę emocji w procesie terapeutycznym, zarówno indywidualnym, jak i w terapii par. Klient poszerza świadomość i zrozumienie własnych emocji, co prowadzi do transformacji emocji nieadaptacyjnych w adaptacyjne. Terapia ta rozwija umiejętność samoregulacji emocji dzięki pogłębionej empatii w procesie terapeutycznym.
1. cloud_download Wstęp do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach lock
2. cloud_download Umiejętności psychoterapeuty EFT lock
3. cloud_download Zadanie oparte na skojarzeniach parami lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 13 MATERIAŁY)
expand_more
Część 6
3 x movie 17 x cloud_download
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) skupia się na osiąganiu konkretnego celu, a nie na analizie problemu czy deficytów. Pracuje głównie z teraźniejszością i przyszłością klienta, wykorzystując mocne strony, cenne doświadczenia i strategie radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami z przeszłości.
1. cloud_download Czym właściwie jest TSR lock
2. cloud_download Główne założenia TSR-u lock
3. cloud_download Podejście szukania zasobów lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 17 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY