TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT)
Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) – opiera się na współczującym treningu umysłu, który pomaga w rozwijaniu cech współczucia oraz umiejętności samowspółczucia w relacji z samym sobą, innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Trening ten pomaga przekształcać emocje związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką, co prowadzi do zmiany w postrzeganiu siebie i otaczającej nas rzeczywistości.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

9 x movie 40 x cloud_download

Dzięki wykorzystaniu treningu współczucia, zmniejszysz u klienta, zmagającego się z chroniczną depresją, poczucie wstydu oraz samokrytykę. Nauczysz się pracować z klientem nad wzmocnieniem jego samowspółczucia,  które obniża poziom lęku, zwiększa poczucie satysfakcji z życia i wspomaga budowanie trwałych więzi. Dowiesz się, jak w pracy z klientem wyzbyć się ruminacji, które prowadzą do lęku i depresji oraz psychopatologicznych objawów stresu. Poznasz techniki terapeutyczne, dzięki którym Twój klient nauczy się rozpoznawać swój styl funkcjonowania i wcieli w życie nowe sposoby reagowania, przez co wzrośnie jego poczucie sprawstwa. Dowiesz się jak podczas procesu terapeutycznego wykształcić w kliencie „współczujący umysł”, który wyzwala zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i aktywizuje dążenie do realizacji osobistych celów. Pokierujesz procesem terapeutycznym w taki sposób, że Twój klient wzmocni swoje pozytywne emocje oraz z większą empatią będzie reagował na inne osoby i tworzył trwałe relacje

Premiera: sierpień 2021 r.

MATERIAŁY
1. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – podstawy teoretyczne lock
2. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – stawianie kroków do zmiany lock
3. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – techniki wyobrażeniowe lock
4. movie CFT – Terapia Skoncentrowana na Współczuciu – współczujące listy lock
5. cloud_download Wywiad, diagnoza i określenie celów terapii lock
6. cloud_download Psychoedukacja dotycząca podejścia opartego na współczuciu lock
7. cloud_download Identyfikacja mitów dotyczących współczucia lock
8. cloud_download Działanie ze współczuciem lock
9. cloud_download Identyfikacja źródeł krytycznego głosu lock
10. cloud_download Dziennik bezpieczeństwa lock
11. cloud_download Dziennik wdzięczności lock
12. cloud_download Akty życzliwości lock
13. cloud_download Praca z ruminacjami lock
14. cloud_download Wykorzystanie technik wyobrażeniowych lock
15. cloud_download Plan treningu compassion lock
16. cloud_download Psychoedukacja – materiał dla pacjenta lock
17. cloud_download Motywacja lock
18. cloud_download Identyfikacja źródeł krytycznego głosu lock
19. cloud_download Wizualizacja bezpiecznego miejsca lock
20. cloud_download Dziennik bezpieczeństwa lock
21. cloud_download Wizualizacja własnego współczującego JA lock
22. cloud_download Medytacja kochającej życzliwości lock
23. cloud_download Ćwiczenie aktów życzliwości lock
24. cloud_download Medytacja samowspółczucia lock
25. cloud_download Medytacja przepływ współczucia – dawanie i otrzymywanie lock
26. cloud_download Podsumowanie terapii oraz plan wspierania współczującego nastawienia lock
27. cloud_download Formularz ABC lock
28. cloud_download Moje współczujące myśli i wyobrażenia odnośnie zamartwiania się lock
29. cloud_download Psychoedukacja – samowspółczucie lock
30. cloud_download Rozwijanie współczującego JA lock
31. cloud_download Technika spojrzenia na swoje myśli, emocje i zachowania ze współczuciem lock
32. cloud_download Psychoedukacja – poczucie wstydu lock
33. cloud_download Techniki terapeutyczna zmniejszające poczucie wstydu lock
34. cloud_download Techniki terapeutyczne zmniejszające samokrytykę lock
35. cloud_download Podstawowa technika rozwijająca współczucie wobec innych lock
36. cloud_download Średniozaawansowana technika rozwijająca współczucie wobec innych lock
37. cloud_download Technika bezpiecznego miejsca lock
38. cloud_download Technika współczucia dla bliskiej osoby lock
39. cloud_download Technika przyjmowania współczucia lock
40. cloud_download Medytacja bezpieczne miejsce lock
41. cloud_download Medytacja budowanie obrazu własnego współczującego JA lock
42. cloud_download Medytacja kochającej życzliwości lock
43. cloud_download Medytacja samowspółczucia lock
44. cloud_download Medytacja przepływ współczucia lock
45. movie Medytacja bezpieczne miejsce lock
46. movie Medytacja budowanie obrazu własnego współczującego JA lock
47. movie Medytacja kochającej życzliwości lock
48. movie Medytacja samowspółczucia lock
49. movie Medytacja przepływ współczucia lock