MENTALIZACJA
Mentalizacja to wyobrażeniowa aktywność umysłowa mająca na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania – zarówno swojego, jak i innych ludzi, jako intencjonalnych stanów umysłu, tzn. potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, zamiarów.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

4 x movie 38 x cloud_download

Poznasz narzędzia terapeutyczne, dzięki którym obniżysz w kliencie poziom odczuwanego przez niego stresu relacyjnego. Skutecznie zmniejszysz dysfunkcjonalne wzorce zachowania klienta, co pomoże mu w regulacji afektywnej i kontroli impulsów. Wyposażysz się w techniki terapeutyczne, dzięki którym pomożesz klientowi w przekształcaniu wrażeń somatycznych na konkretne odczucia i emocje, które będzie mógł zwerbalizować i zakomunikować. Nauczysz się pracować z klientem nad świadomością jego wewnętrznych przekonań dotyczących otaczającego go świata i siebie samego, co doprowadzi do wykształcenia adaptacyjnych reakcji emocjonalnych. Dowiesz się, jak za pomocą mentalizacji pomóc klientowi w zrozumieniu emocji innych ludzi i trafnym rozpoznawaniu zagrożenia, co ułatwi mu tworzenie trwałych więzi interpersonalnych. Za pomocą odpowiednich metod pomożesz klientowi w uzyskaniu „bezpiecznej tożsamości”, dzięki czemu osiągnie on zintegrowany obraz siebie i świata oraz ograniczy reakcje oparte na niezrozumieniu.

 

MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenie – modelowanie rodziny lock
2. cloud_download Ćwiczenie – skan umysłu lock
3. cloud_download Podejście do mentalizowania – kwestionariusz lock
4. movie Mentalizacja - część pierwsza lock
5. movie Mentalizacja - część druga lock
6. movie Koncentracja na emocjach lock
7. movie Zatrzymaj i badaj lock
8. cloud_download Mentalizacja – podstawy teoretyczne lock
9. cloud_download Rozwój zdolności do mentalizacji a przywiązanie lock
10. cloud_download Przedmentalizacyjne tryby myślenia lock
11. cloud_download Przykłady mentalizacji lock
12. cloud_download Klaryfikacja – opis techniki lock
13. cloud_download Metody i sposoby klaryfikacji lock
14. cloud_download Przykładowa hierarchia postępowania z pacjentem z rodziną w oparciu o koncepcję mentalizacji lock
15. cloud_download Przykładowa hierarchia pracy mentalizującej w procesie indywidualnej pracy klinicznej lock
16. cloud_download Eksploracja emocji lock
17. cloud_download Skupienie na afekcie i omówienie afektu lock
18. cloud_download Identyfikacja i nazywanie emocji – fragment sesji terapeutycznej lock
19. cloud_download Ocena mentalizowania lock
20. cloud_download Zatrzymaj na tu i teraz lock
21. cloud_download Zatrzymaj i wróć lock
22. cloud_download Model mentalizowania lock
23. cloud_download Zatrzymaj i badaj – zaniepokojona pacjentka lock
24. cloud_download Zatrzymaj i badaj – zaślepiająca zazdrość lock
25. cloud_download Studium przypadku – hipotezy kliniczne i postępowanie terapeutyczne lock
26. cloud_download Rozmowa badająca i wzmacniająca zaangażowanie do poruszania tematyki emocji lock
27. cloud_download Poszerzenie umiejętności rozpoznawania emocji lock
28. cloud_download Nadawanie znaczenia emocjom lock
29. cloud_download Rozumienie ambiwalentnych emocji lock
30. cloud_download Rozumienie źródła i natężenia emocji lock
31. cloud_download Rozumienie emocji innych osób w funkcji lepszego mentalizowania innych oraz siebie lock
32. cloud_download Badanie rozumienia własnych emocji w relacji lock
33. cloud_download Modulowanie emocji lock
34. cloud_download Badanie kontekstu relacji i jego wpływu na natężenie emocji lock
35. cloud_download Wyrażanie emocji lock
36. cloud_download Badanie emocji w funkcji regulacji stanu klinicznego lock
37. cloud_download Wpływ emocji na samoocenę i tożsamość lock
38. cloud_download Studium przypadku – pytania dotyczące emocji lock
39. cloud_download Ćwiczenie – przedstawianie siebie nawzajem lock
40. cloud_download Ćwiczenie – przycisk pauzy lock
41. cloud_download Ćwiczenie – odwrócone role lock
42. cloud_download Ćwiczenie – odczuwanie oraz działanie lock