Terapia schematów
Terapia schematów to rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej, które łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to naukowo udowodniona forma pomocy psychologicznej skuteczna w terapii zaburzeń osobowości, nawracających problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów ma na celu identyfikację dysfunkcjonalnych schematów i zmianę ich z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

3 x movie 33 x cloud_download

Wyposażysz się w narzędzia terapeutyczne, dzięki którym zidentyfikujesz dysfunkcjonalne schematy Twojego klienta i pomożesz mu w ich zmianie, na bardziej adaptacyjne. Dowiesz się jak pomóc klientowi w zrozumieniu i zaakceptowaniu jego nieadaptacyjnych schematów z dzieciństwa, dzięki czemu łatwiej poradzi sobie ze stresem i stanami lękowymi. Za pomocą odpowiednich metod pomożesz klientowi w zidentyfikowaniu decyzji i wydarzeń życiowych, które podtrzymują lub wzmacniają dysfunkcjonalne schematy i prowadzą do destrukcyjnych reakcji emocjonalnych. Zdobędziesz wsparcie w budowaniu empatycznej relacji terapeutycznej, której celem jest pomoc klientowi w zaspokojeniu jego wcześniej niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Nauczysz się pracować z klientem nad zatrzymaniem szkodliwego stylu i trybu radzenia sobie oraz pomożesz mu w stworzeniu zdrowego i rozwijającego schematu poznawczo-emocjonalnego. Poznasz techniki terapeutyczne, dzięki którym pomożesz klientowi w regulacji jego stanów afektywnych oraz konstruowaniu poczucia własnej wartości i adekwatności w reagowaniu na sytuacje

MATERIAŁY
1. movie Terapia schematów – teoria lock
2. movie Terapia schematów – praktyka lock_open
3. movie Terapia schematów – ćwiczenia lock
4. cloud_download 18 dysfunkcjonalnych schematów lock
5. cloud_download Relacja terapeutyczna – ograniczone powtórne rodzicielstwo lock
6. cloud_download Wskazówki dla terapeutów lock
7. cloud_download Ćwiczenie 1 lock
8. cloud_download Ćwiczenie 2 lock
9. cloud_download Ćwiczenie 3 lock
10. cloud_download Terapia schematów – teoria i praktyka lock
11. cloud_download Opis przypadku 1 – Bogna lock
12. cloud_download Opis przypadku 2 – Klaudia lock
13. cloud_download Etap 1 – wywiad, diagnoza i określenie celów terapii lock
14. cloud_download Etap 1 – psychoedukacja dotycząca nieadaptacyjnych stylów radzenia sobie lock
15. cloud_download Etap 2 – praca nad zmianą. Techniki poznawcze lock
16. cloud_download Etap 2 – praca nad zmianą dysfunkcjonalnych schematów lock
17. cloud_download Etap 2 – praca nad zmianą. Techniki nastawione na pracę z emocjami lock
18. cloud_download Etap 3 – faza końcowa lock
19. cloud_download Emocjonalne mosty do przeszłości lock
20. cloud_download Tworzenie bezpiecznego miejsca lock
21. cloud_download Testowanie nowych zachowań lock
22. cloud_download Wyobrażeniowa zmiana skryptów lock
23. cloud_download Analiza plusów i minusów stylów radzenia sobie lock
24. cloud_download Bilans zysków i strat lock
25. cloud_download Dowody za i przeciw schematom lock
26. cloud_download Dziennik schematów lock
27. cloud_download Empatyczna konfrontacja lock
28. cloud_download Karta dla klienta dotycząca dysfunkcyjnego trybu radzenia sobie lock
29. cloud_download Plany działań lock
30. cloud_download Poznawcza strategia zmiany schematu lock
31. cloud_download Materiał dla pacjenta – podsumowanie terapii i praca nad podtrzymaniem zmian lock
32. cloud_download Psychoedukacja – materiał dla pacjenta lock
33. cloud_download Psychoedukacja dotycząca nieadaptacyjnych stylów radzenia sobie lock
34. cloud_download Tabela problemy i cele terapii lock
35. cloud_download Techniki wyobrażeniowe. Diagnoza schematów lock
36. cloud_download Wyobrażeniowa reskrypcja wspomnień lock