TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH (EFT)
Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) podkreśla rolę emocji w procesie terapeutycznym, zarówno indywidualnym, jak i w terapii par. Klient poszerza świadomość i zrozumienie własnych emocji, co prowadzi do transformacji emocji nieadaptacyjnych w adaptacyjne. Terapia ta rozwija umiejętność samoregulacji emocji dzięki pogłębionej empatii w procesie terapeutycznym.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

5 x movie 11 x cloud_download

Dowiesz się, jak przebiega konceptualizacja w procesie terapeutycznym i jak pomaga klientowi zrozumieć swoje stany emocjonalne i otworzyć się na kontakt z terapeutą. Zdobędziesz wsparcie w budowaniu umiejętności regulacji emocji u klienta tak, aby pozostał uważny na własne stany emocjonalne, potrafił je trafnie identyfikować i ich doświadczać. Za pomocą odpowiednich metod pomożesz klientowi w zrozumieniu i zwerbalizowaniu jego emocji, dzięki czemu łatwiej będzie mu je uporządkować i odzyskać nad nimi kontrolę. Wyposażysz się w techniki terapeutyczne, dzięki którym pomożesz klientowi w przekształceniu jego emocji z nieadaptacyjnych na adaptacyjne i pozwalające na kontakt z sobą samym. Poznasz narzędzia terapeutyczne, dzięki którym Twój klient poradzi sobie z natłokiem negatywnych emocji, odzyska spokój  i poczucie kontroli nad własnym życiem. Nauczysz się pracować z klientem nad akceptacją jego emocji po to, aby dokonała się w nim adaptacja emocjonalna niezbędna do uzyskania trwałej zmiany w myśleniu i zachowaniu.

 

MATERIAŁY
1. cloud_download Wstęp do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach lock
2. cloud_download Umiejętności psychoterapeuty EFT lock
3. cloud_download Zadanie oparte na skojarzeniach parami lock
4. cloud_download Rozpoznawanie swoich emocji lock
5. cloud_download Bycie uważnym lock
6. cloud_download Odgrywanie roli swojego obrońcy lock
7. cloud_download Dekatastrofizacja strachu lock
8. cloud_download Ćwiczenie dla praktyki Terapeutycznej Obecności Relacyjnej – ćwiczenie 1 lock
9. cloud_download Ćwiczenie dla praktyki Terapeutycznej Obecności Relacyjnej – ćwiczenie 2 lock
10. cloud_download Ćwiczenie na uruchamianie różnych kanałów empatii i wrażliwości lock
11. cloud_download Ćwiczenie Dostrojenia Emocjonalnego lock
12. movie Wstęp do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach część 1 lock
13. movie Wstęp do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach część 2 lock
14. movie Umiejętności psychoterapeuty EFT lock
15. movie Praktyka nad własną świadomością emocji lock
16. movie Facylitująca autentyczność lock