Terapia egzystencjalna
Terapia egzystencjalna to metoda psychoterapii, której głównym założeniem jest akceptacja przydarzających się człowiekowi zdarzeń. Terapia egzystencjalna nie skupia się na analizie przeszłości, ale na odkrywaniu aktualnych możliwości, jakie posiada klient. Metoda ta sprawdza się w terapii zaburzeń nastroju, lęków i nerwic, w leczeniu psychoz i schizofrenii oraz w pracy z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, z osobami, które nie odczuwają radości ani satysfakcji ze swoich dokonań, czy z osobami uzależnionymi, które podejmują decyzję o abstynencji.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

1 x movie 13 x cloud_download
MATERIAŁY
1. movie Terapia egzystencjalna lock
2. cloud_download Podstawy terapii egzystencjalnej lock
3. cloud_download Relacja terapeutyczna lock
4. cloud_download Literatura lock
5. cloud_download Istotne zagadnienia w procesie terapii lock
6. cloud_download Praca na tu i teraz lock
7. cloud_download Ćwiczenie 1 Doświadczenie lock
8. cloud_download Ćwiczenie 2 Kontemplacja lock
9. cloud_download Ćwiczenie 3 Jak pracować z prostym porównaniem i metaforą lock
10. cloud_download Ćwiczenie 4 Praca z abstraktem lock
11. cloud_download Ćwiczenie 5 Odpowiedzialność lock
12. cloud_download Ćwiczenie 6 Praca psychologiczna na lekcjach przeszłości i emocjach związanych z przeszłością lock
13. cloud_download Ćwiczenie 7 Praca na oddechu lock
14. cloud_download Ćwiczenie 8 Sprawczość lock