Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP)
Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP) nazywana jest też inaczej terapią Kernberga. Opiera się głównie na teorii psychoanalitycznej, jaką jest teoria relacji z obiektem i jest potwierdzoną badawczo metodą pracy psychoterapeutycznej. Istotą Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu jest relacja, jaka tworzy się między klientem a terapeutą. TFP ma zastosowanie głównie w terapii zaburzeń osobowości, np. osobowości typu borderline, gdzie pozwala klientom nauczyć się bardziej realistycznie przeżywać uczucia dotyczące relacji z innymi ludźmi.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

10 x movie 16 x cloud_download
MATERIAŁY
1. movie Kształtowania osobowości i zaburzeń osobowości według teorii relacji z obiektem – wprowadzenie lock
2. movie Rozwój psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) lock
3. movie Strategie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu lock
4. movie Fazy terapii skoncentrowanej na przeniesieniu lock
5. movie Techniki leczenia lock
6. movie Taktyki leczenia lock
7. movie Początkowa faza leczenia lock
8. movie Środkowa faza leczenia lock
9. movie Zaawansowana faza leczenia lock
10. movie Zakończenie terapii i kliniczne wskaźniki zmiany lock
11. cloud_download Model leczenia TFP lock
12. cloud_download Cel TFP lock
13. cloud_download Teoria relacji z obiektem według Otto Kernberga – podstawowe pojęcia lock
14. cloud_download Teoria relacji z obiektem według Otto Kernberga – model osobowości i model zmiany lock
15. cloud_download Teoria relacji z obiektem według Otto Kernberga – podejście psychodynamiczne w świetle wiedzy naukowej lock
16. cloud_download Zakończenie procesu terapeutycznego lock
17. cloud_download Rola relacji międzyludzkich w TFP lock
18. cloud_download Ocena kliniczna i wybór leczenia lock
19. cloud_download Kontrakt terapeutyczny lock
20. cloud_download Strategie TFP lock
21. cloud_download Techniki leczenia lock
22. cloud_download Mechanizmy zmiany w TFP lock
23. cloud_download Przykładowe pary ról klienta i terapeuty w TFP lock
24. cloud_download Cykl wywiadu strukturalnego lock
25. cloud_download Przykład oporu zagrożeń dla leczenia w TFP lock
26. cloud_download Przeniesienie lock