Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Wprowadzenie i omówienie koncepecji czasu w Time Perspective Therapy

POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Koncepcja Time Perspective Therapy – część 1 lock
2. movie Koncepcja Time Perspective Therapy – część 2 lock
3. movie Cele w TPT lock
4. movie Rozpoczęcie pracy z klientem i wyjaśnienie pojęcia PTSD lock
5. movie Wyjaśnienie teorii czasu TPT lock
6. movie Praktyka terapeutyczna lock
7. cloud_download Refleksje terapeuty lock
8. cloud_download Time Perspective Therapy – PTSD lock
9. cloud_download Time Perspective Therapy w praktyce lock
10. cloud_download Aplikacje Aetas lock
11. cloud_download Jak pracować z osobami uzależnionymi emocjonalnie? lock
12. cloud_download Perspektywy czasu lock
13. cloud_download Studium przypadku w terapii PTSD lock
14. cloud_download Inwentarz Perspektywy Czasowej Zimbardo lock
15. cloud_download Time Perspective Therapy – ćwiczenia lock
16. cloud_download Zrównoważona Perspektywa Czasowa lock
17. cloud_download Kroki w pracy terapeutycznej lock
18. cloud_download Rozszerzenia lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
3 x movie 33 x cloud_download
Terapia schematów
Terapia schematów to rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej, które łączy elementy różnych nurtów psychoterapii. Jest to naukowo udowodniona forma pomocy psychologicznej skuteczna w terapii zaburzeń osobowości, nawracających problemów oraz trudnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak trauma czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Terapia schematów ma na celu identyfikację dysfunkcjonalnych schematów i zmianę ich z nieadaptacyjnych na adaptacyjne.